Styrelsen verksamhetsåret 2020


 

Ordförande: Marion Salo
Kassör: Martina Bergman
Sekreterare: Malin Sandberg

Ledamot: Camilla Hagman 
Ledamot: Carina Kaustinen

Suppleant: Mona Hellsten
Suppleant: Ronja Hagfalk 

Valberedningen: Christina Stjernlöf

Revisor: Outi Siltala