Styrelsen verksamhetsåret 2024

 

Ordförande: Marion Salo 

Kassör: Martina Bergman

Sekreterare: Malin Sandberg

Suppleanter: Ronja Hagfalk och Jonas Carpenhammar


Valberedningen: Åsa Ahlgren Peters och Carina Kaustinen

Revisor: Outi Siltala