Styrelsen verksamhetsåret 2021


 

Ordförande: Marion Salo
Kassör: Martina Bergman
Sekreterare: Malin Sandberg

Ledamot: Ronja Hagfalk
Ledamot: Carina Kaustinen

Suppleant: Jonas Carpenhammar
Suppleant: Julia Lindborg Polz

Valberedningen: Åsa Ahlgren Peters

Revisor: Outi Siltala